PUBLICATIONS

 

2016

 1. Kulińska E., Masłowski D., Krzyszkowska D.: Racjonalizacja przepływu i zarządzania informacją z wykorzystaniem baz danych – case study, Przedsiębiorczość I Zarządzanie, z. 18, 12/2016, T.II, s. 293-315.
 2. Masłowski D., Kulińska E., Ligęzka M.: System telematyczny wspomagający zarządzanie transportem samochodowym w przedsiębiorstwie SALTRANS, Przedsiębiorczość I Zarządzanie, z. 18, 12/2016, T.II, s. 331-357.
 3. Masłowski D., Miłaszewicz B.: Problematyka Układu Komunikacyjnego W Kontekście Logistyki Miejskiej. Case Study Na Podstawie Wyspy Bolko. Gospodarka Materiałowa I Logistyka, 11/2016, s. 181-191.
 4. Kulińska E., Masłowski D.: Improving the Organization of Urban Transport by Using of Electronic Passenger's Cards - Case Study. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; W: Manufacturing Processes. Actual Problems - 2016. Volume I: Basic science applications in manufacturing processes. Red: Gajek Maksymilian, Hachkevych Oleksandr, Stanik-Besler Anida, Wołczański Tomasz, Opole, 2016, s. 95-110.
 5. Masłowski D.: Analiza czynników wyboru przez osoby podróżujące miejską komunikacją w Opolu. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. Mechanika. nr 358/2016 X Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej Opole-Pokrzywna 15-17.06.2016, s. 129-132.

 

2017

 1. Masłowski D., Kulińska E., Wojtynek L., Dendera – Gruszka M.: Analiza rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w procesie planowania przejazdów komunikacji miejskiej, Autobusy, t.18, nr 6, 2017, CD, s. 1467-1473.
 2. Dendera- Gruszka M., Kulińska E., Wojtynek L., Masłowski D.: Analiza zakłóceń  w zakresie zwinnych łańcuchów dostaw, Autobusy, t.18, nr 6, 2017, CD, s. 1625-1628.
 3. Kulińska E., Dendera-Gruszka M., Wojtynek L., Masłowski D., Szczurek M.: Europejski System Sterowania Ruchem Kolejowym. Analiza techniczno – ekonomiczna, Autobusy, t.18, nr 6, 2017, CD, s. 1454-1457.
 4. Wojtynek L., Kulińska E., Masłowski D., Dendera-Gruszka M.: Bus Rapid Transit – nowoczesne rozwiązanie transportowe, Autobusy 2017, t.18, nr 6, CD, s.1625-1628.
 5. Dendera – Gruszka M., Kulińska E., Masłowski D.: Budowa rejestru ryzyka z wykorzystaniem audytu logistycznego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom XVIII, Zeszyt 8 cz. 2, 2017, s. 21-32.
 6. Dendera – Gruszka M., Kulińska E., Masłowski D.: Efektywność łańcucha dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 11/2017, s. 12-25.
 7. Kulińska E., Dendera-Gruszka M., Masłowski D., Kauder M.: Diagnoza problemów i propozycje zmian w procesie zaopatrzenia i planowania zapasów materiałowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Gospodarka Materiałowa i Logistyka 11/2017, s. 83-92.
 8. Kulińska E., Masłowski D., Dendera-Gruszka M.: Analiza PEST/PESTEL jako narzędzie wspomagające rozwój miast. Studium przypadku na podstawie miasta Opola. Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae", nr 4/2017, Tom I, s. 155-169.
 9. Masłowski D, Kulińska E.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego z wykorzystaniem rozwiązań telematycznych w aglomeracjach miejskich. Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae", nr 4/2017, Tom I, s. 187-201.
 10. Dendera – Gruszka M., Kulińska E., Masłowski D.: Mapa ryzyka jako narzędzie analityczne wspomagające zarządzanie ryzykiem. Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae", nr 4/2017, Tom I, s. 533-546.
 11. Dendera – Gruszka M., Kulińska E., Wojtynek L., Masłowski D.: Dynamiczne zmiany demograficzne źródłem ryzyka w procesach transportowych, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, XX Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, red. Knosala R., Zakopane, 26.02- 28.02.2017, s.11-21.
 12. Wojtynek L., Dendera–Gruszka M., Kulińska E., Masłowski D., Juranek K.: Planowanie, organizowanie i koordynowanie transportu ponadgabarytowego w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, XX Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, red. Knosala R., Zakopane, 26.02- 28.02.2017, s. 108-118.
 13. Masłowski D., Kulińska E., Wojtynek L., Dendera – Gruszka M.:  Analiza procesu planowania przewozu towarów w aspekcie międzynarodowym, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, w: Innowacje w zarządzaniu I inżynierii produkcji, XX Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, red. Knosala R., Zakopane, 26.02- 28.02.2017, s.53-64.
 14. Masłowski D.: Inteligentne miasta remedium na kongestię, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej - Inżynieria Środowiska, 1429-6055, Opole 2017, z. 10, nr 364, s. 65-68.
 15. Kulińska E., Wojtynek L., Masłowski D., Dendera – Gruszka M.: Organizacja transportu wewnątrzzakładowego w przedsiębiorstwie hutniczym, Logistyka, nr 2, 2017, s.2-7.

 

2018

 1. Kulińska E., Masłowski D., Wojtynek L.: Improvement of the process of handling participants in road traffic events by the police in the Opole voivodship, Scientific Journal of the Military University of Land Forces, 2018, ISSN: 2544-7122, pp. 40-60, DOI: 10.5604/01.3001.0011.7357.
 2. Masłowski D., Kulińska E.: Dynamika zmian w czasie realizacji interwencji policyjnych w województwie małopolskim, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2018, nr 31, s.40–51.
 3. Kulińska E., Masłowski D., Dendera – Gruszka M., Pifczyk D.: The use of Flexsim simulation software for defining costs of a gradual shaft production process, w: Metal 2018 : 27th International Conference on Metallurgy and Materials : May 23rd-25th 2018, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU : conference proceedings, 2018, Tanger Ltd., ISBN 978-80-87294-84-0, s. 2020-2023.
 4. Masłowski D., Kulińska E.: Analysis of the application of FMEA method of warehouse system in metal foundry, w: Metal 2018 : 27th International Conference on Metallurgy and Materials : May 23rd-25th 2018, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU : Conference proceedings, 2018, Tanger Ltd., ISBN 978-80-87294-84-0, s. 2036-2042.
 5. Dendera – Gruszka M., Kulińska E., Masłowski D., Maras D.: Uwarunkowania prawne dotyczące pojazdów wykorzystywanych do przewozu zwierząt, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. I, red. R. Knosala, Oficyna wydawnicza PTZP, Opole 2018, s. 711-722.
 6. Kulińska E., Dendera – Gruszka M., Masłowski D.: Analiza ryzyka systemu produkcyjnego na podstawie wybranego przedsiębiorstwa, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. II, red. R. Knosala, Oficyna wydawnicza PTZP, Opole 2018, s. 475-486.
 7. Masłowski D., Kulińska E., Dendera – Gruszka M., Kłak A.: Wpływ infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu drogowego, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. II, red. R. Knosala, Oficyna wydawnicza PTZP, Opole 2018, s. 41-53.
 8. Masłowski D., Kulińska E., Dendera – Gruszka M.: Analiza i ocena systemów telematycznych stosowanych w aglomeracjach miejskich, Wybrane prace z obszaru prawa, ekonomii i nauk społecznych, red. E. Chodźko, P. Szymczyk, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2018, s. 262-282.
 9. Dendera – Gruszka M., Kulińska E., Masłowski D.: Determinanty wymuszające transformację łańcuchów dostaw, Wybrane prace z obszaru prawa, ekonomii i nauk społecznych, red. E. Chodźko, P. Szymczyk, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2018, s. 315-325.
 10. Masłowski D.: Analiza rozwiązań wykorzystywanych podczas wyznaczania optymalnych tras przewozowych, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej - Inżynieria Środowiska, 1428-8540, Opole 2018, z. 11, nr 366, s. 89-94.

 

2019

 1. Masłowski D., Kulińska E., Kulińska K.: Application of routing methods in city logistics for sustainable road traffic, Transportation Research Procedia 39 (2019) pp. 309–319,   https://doi.org/10.1016/j.trpro.2019.06.033.
 2. Masłowski D., Kulińska E.: Preventing urban transport problems through the use of sustainable and smart logistics, CLC 2019, Tatra Hotel, Zakopane, Poland, EU, December 2 - 4, 2019, Proceedings CLC 2019, pp. 264-269

 

2020

 1. Kulińska E., Masłowski D.: Zarządzanie bezpieczeństwem miejskiej komunikacji zbiorowej, ISBN: 978-83-8085-330-0, DIFIN, 2020, 296 s.
 2. Rut J. , Kulińska E., Masłowski D., Dendera-Gruszka M.: Supervisory Control and Data Acquisition System as a Means of Safety at Work Formation in a Manufacturing Company, European Research Studies Journal, Volume XXIII, Issue 3, 399-409, 2020, DOI: 10.35808/ersj/1645.
 3. Kulińska E., Masłowski D., Dendera-Gruszka M., Zbyrad A.: Analysis of Solutions Dedicated to Non-Conformity PreventionEuropean Research Studies Journal, Volume XXIII, Issue 3, 434-445, 2020, DOI: 10.35808/ersj/1648.
 4. Kulińska E., Dendera-Gruszka M., Masłowski D.: The Importance of Risk Costs in the Logistics Supply Process, European Research Studies Journal, Volume XXIII, Issue 3, 613-628, 2020, DOI: 10.35808/ersj/1658.
 5. Masłowski D., Rut J., Maziakowska P., Michalak A., Musiał D.: Wpływ rozwiązań telematycznych na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 6/2020, s. 41-47, DOI: 10.33226/1231-2037.2020.6.5.
 6. Masłowski D., Dendera-Gruszka M., Kulińska E., Rut J.: Decision Model for Planning the Transport of Goods in The International Aspect, w: Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / Soliman Khalid S. (red.), 2020, International Business Information Management Association , ISBN: 978-0-9998551-4-1, ss. 9279-9291.
 7. Dendera-Gruszka M., Kulińska E., Masłowski D.: Risk Factors of Virtual Supply Chains, w: Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / Soliman Khalid S. (red.), 2020, International Business Information Management Association , ISBN: 978-0-9998551-4-1, ss. 9557-9569.
 8. Dendera-Gruszka M., Kulińska E., Masłowski D.: FMEA Risk Analysis of Virtual Supply Chains, w: Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / Soliman Khalid S. (red.), 2020, International Business Information Management Association , ISBN: 978-0-9998551-4-1, ss. 10511-10525.
 9. Kulińska E., Masłowski D., Dendera-Gruszka M., Wojtynek L., Szeląg K.: Impact of Production Automation on Product Quality in An Automotive Company, w: Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / Soliman Khalid S. (red.), 2020, International Business Information Management Association , ISBN: 978-0-9998551-4-1, ss. 12936-12956.
 10. Masłowski D., Dendera-Gruszka M., Kulińska E., Rut J.: Decision-Making in Planning International Freight Transport, Journal of Supply Chain and Customer Relationship Management, Vol. 2020 (2020), Article ID 981734, 14 pages, ISSN: 2326-7046 DOI: 10.5171/2020.981734
 11. Kulińska E., Masłowski D., Dendera-Gruszka M., Wojtynek L., Szeląg K.: Production Automation as A Factor in Improving Product Quality in The Automotive Industry, Journal of Innovation & Business Best Practice, Vol. 2020 (2020), Article ID 831308, 25 pages, ISSN: 2166-0743, DOI: 10.5171/2020.831308
 12. Masłowski D., Kulińska E.: Porównywanie miast jako metoda kompleksowej oceny wdrażania nowatorskich rozwiązań, w: Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach. Wybrane zagadnienia / Bohdanowicz L., Dziurski P. (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020, s. 375-394
 13. Dendera-Gruszka M., Kulińska E., Masłowski D.: Branżowe łańcuchy dostaw jako szansa dla współczesnych organizacji, w: Zarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej, red. Sylwester Gregorczyk, Grzegorz Urbanek ISBN: 978-83-8220-335-6; e-ISBN 978-83-8220-336-3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, s. 419-430
 14. Masłowski D.: Telematics Solutions for Traffic Management of Public Transport Vehicles. In: Mikulski J. (eds) Research and the Future of Telematics. TST 2020. Communications in Computer and Information Science, vol 1289. Springer, Cham. 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-59270-7_11
 15. Masłowski D., Kulińska E.: The Method to Compare Cities to Effective Management of Innovative SolutionsEuropean Research Studies Journal, Volume XXIII, Special Issue 1, 2020, pp. 309-322, DOI: 10.35808/ersj/1762.
 16. Dendera-Gruszka M., Kulińska E., Masłowski D.: Determinanty ryzyka charakteryzujące wirtualne łańcuchy dostaw, w: Gospodarcze, społeczne i przestrzenne uwarunkowania oraz konsekwencje funkcjonowania i rozbudowy infrastruktury cyfrowej, red. Anna Drab-Kurowska, ISBN 978-83-7972-418-5, ISSN 0860-2751, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Rozprawy I Studia T. (MCCXLII) 1168, Szczecin 2020, s. 49-66.
 17. Masłowski D., Kulińska E., Dendera-Gruszka M.: Logistyka w aspekcie geografii miast, w: Cyfryzacja jako warunek rozwoju regionalnego, red. Marcin Janowski, ISBN 978-83-7972-440-6, ISSN 0860-2751, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Rozprawy I Studia T. (MCCXII) 1188,  Szczecin 2020, s. 33-56.
 18. Duda S., Kulińska E., Masłowski D.: Analysis and evaluation of transport exchanges in a selected TSL sector company, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Logistyki, nr 5(4) 2020, s. 5-20, DOI: 10.22630/EIOL.2020.5.4.25.
 19. Masłowski D.: Miasto jako ożywiona jednostka logistyczna, (red.) Rut J.: [w:] Współczesne rozwiązania wspierające rozwój procesów zachodzących w przedsiębiorstwach, Opole 2020, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, s.71-81, [Przegląd Nauk Stosowanych, Politechnika Opolska, nr 26(1)], ISSN 2353-8899.

 

2021

 1. Kulińska E., Masłowski D.: Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście, ISBN: 978-83-8085-443-7, DIFIN, 2021, 292s.
 2. Masłowski D., Dendera-Gruszka M., Kulińska E.: A Decision-Making Model on the Impact of Vehicle Use on Urban Safety. Sustainability. 2021; 13(6):3585. https://doi.org/10.3390/su13063585
 3. Kulińska E., Masłowski D., Dendera-Gruszka M.: New Αpplication of FMEA Αnalysis in the Ηeavy Ιndustry Supply Chain, European Research Studies Journal, Volume XXIV, Issue 2B, 600-616, 2021, DOI: 10.35808/ersj/2312
 4. Kulińska E., Masłowski D., Dendera-Gruszka M.: The Concept of Industry Supply Chains – A Pilot Study, European Research Studies Journal, Volume XXIV, Issue 2B, 2021, 617-627, 2021, DOI: 10.35808/ersj/2313
 5. Masłowski D, Kijewska K, Kulińska E.: Management of Municipal Public Transport Vehicle Journeys by Using the PERT Method, Energies. 14(15): 4403, 2021, https://doi.org/10.3390/en14154403.
 6. Masłowski D.:  Nowoczesne zarządzanie logistyką produkcji jako perspektywa na przyszłość, (red.) Kulińska E., Rut J., Masłowski D.: [w:] Logistyka - dyskrecjonalny wybór zagadnień, Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2021, s. 107-119 [Studia i Monografie, Politechnika Opolska z. 561] ISBN 978-83-66903-12-8, ISSN 1429-6063. 
 7. Kulińska E., Rut J., Masłowski D.(red.): Logistyka - dyskrecjonalny wybór zagadnień, Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2021, [Studia i Monografie, Politechnika Opolska z. 561] ISBN 978-83-66903-12-8, ISSN 1429-6063, 428 s.
 8. Masłowski D.: Deployment of solutions in smart city on the example of Opole, (red.) Rut J.: [w:] Industry 4.0 digital technologies in logistics, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Logistyki, nr 6 (4) 2021, s. 59-81, DOI: 10.22630/EIOL.2021.6.4.29.

 

2022

 1. Bańka M., Salwin M., Masłowski D., Rychlik Sz., Kukurba M.: Start-up Accelerator: State of the Art and Future Directions, European Research Studies Journal,  Volume XXV Issue 1, 2022, 477-510, DOI: 10.35808/ersj/2865
 2. Masłowski D.,Kulińska E.,Salwin M.,Pawlas K., Kulińska-Jachowska K.: Impact of policy regulations on the functioning of hospitals in Poland during the COVID-19 pandemic: a qualitative analysis. International Journal of Management and Economics, Vol.58 (Issue 2), 2022, pp. 1-26. https://doi.org/10.2478/ijme-2022-0012
 3. Masłowski, D., Kulińska, E., Komada, G.: Impact of Alternative Forms of Transport on Urban Freight Congestion. Sustainability, 14(17), 2022, 1–21, https://doi.org/10.3390/su141710972.

 

CONFERENCES

 

2016

 1. X Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, PO, Pokrzywna, 15-17.06.2016.
 2. XX Warsztatów Metodologicznych im. Profesora Stefana Młynarskiego - Użyteczność Badań Marketingowych W Teorii I Praktyce Badawczej, PO, Opole, 19.5.2016.
 3. Konferencja pt.” Odra – w gospodarce regionu”, Urząd Miasta Opole, Opole, 23.6.2016.
 4. XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Produkcja I Zarządzanie w Przemyśle, Politechnika Częstochowska, Zakopane, 29-1.6/7.2016.
 5. Międzynarodowa Konferencja pt. „4th  International Conference Logistics Systems In Economy – IT Solutions”, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 29-30.09.2016.
 6. Konferencja HxGN Local Poland 2016, HeXagon Poland, Sopot, 5-7.10.2016.

 

2017

 1. XX Konferencja "Innowacje W Zarządzaniu I Inżynierii Produkcji", Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Zakopane, 26-28.02.2017.
 2. Konferencja "Logistyka 2017", Uniwersytet Opolski, Izbicko, 8-9.03.2017.
 3. Konferencja "LogiTrans 2017", Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny W Radomiu, Szczyrk, 24-27.04.2017.
 4. XI Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, PO, Pokrzywna, 24-26.05.2017.
 5. I Opolski Kongres Mediatorów, OCM, PO, PIM, SMG, SZM, Opole, 29.5.2017.
 6. XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Produkcja I Zarządzanie w Przemyśle, Politechnika Częstochowska, Zakopane, 21-23.6.2017.
 7. Międzynarodowa Konferencja pt. "Bezpieczeństwo i taktyka działań ratowniczych w obiektach odnawialnych źródeł energii", Politechnika Opolska, Opole/Nysa, 27-28.09.2017.

 

2018

 1.  XII Forum Nauczycielskie, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Poznań, Polska, 22-23 luty 2018.
 2. Międzynarodowa Konferencja pt. "3rd International Scientific Conference on Brain-Computer Interfaces BCI 2018 Opole", Politechnika Opolska, Opole, 13-14.03.2018.
 3. Konferencja „Praktyczne aspekty i możliwości wykorzystania potencjału naukowo-badawczego i transferu wiedzy pomiędzy sektorem nauki a jednostkami Krajowej Administracji Skarbowej", Politechnika Opolska, Opole, 13.3.2018.
 4. X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2018 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, 17-18.03.2018.
 5. 27TH International Conference On Metallurgy And Materials - "METAL 2018", Brno, 23-25.05.2018.
 6. Green Cities 2018 – 3rd International Conference, Szczecin, 13-14.09.2018.
 7. XII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, PO, Pokrzywna, 25-26.09.2018.

 

2019

 1.  XIII Forum Nauczycielskie pt. „Gospodarka 4.0”, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Poznań, Polska, 21-22 luty 2019.
 2. Carpathian Logistics Congress – CLC 2019,  AGH University of Science and Technology, Cracow, Technical University in Košice, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Zakopane, 02–04.12.2019.

 

2020

 1. XIV Forum Nauczycielskie, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Poznań, 27-28 luty 2020.
 2. 35th IBIMA Conference: 1-2 Kwiecień 2020, Seville, Spain (konferencja zdalna).
 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Implikacje zrównoważonego rozwoju w gospodarce przestrzennej i e-gospodarce. E-gospodarka. E-geografia". Szczecin - Kopenhaga - Oslo - Roskilde, 12-16.05.2020 (konferencja zdalna).
 4. Green Cities 2020 - 4th International Conference , Szczecin, 23-24.09.2020 (konferencja zdalna).
 5. 20-ta Jubileuszowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych, Kraków, 27-29.10.2020 (konferencja zdalna).

 

2021

 1. Konferencja pt. "XV Forum Nauczycielskie", Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Poznań, 26.02.2021 (konferencja zdalna).
 2. Konferencja pt. "Powstanie Krajowego Showroomu Innowacji IoT w Katowicach (poświęcona rynkowi Internetu Rzeczy #IoT, ze szczególnym uwzględnieniem #SmartCity!", UM w Katowicach, Sinotaic, Park Naukowo-Technologiczny, Katowice, 27.04.2021 (konferencja zdalna)
 3. Konferencja pt. "Akademia e-learningu", Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, 18.05.2021 (konferencja zdalna).
 4. Konferencja pt. "Szkoła Letnia Zarządzania 2020/21", Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Łódzki, Łódź-Warszawa, 7-10.06.2021 (konferencja zdalna).
 5. Konferencja pt. "Ekonomiczno-społeczne skutki pandemii COVID-19", SGGW w Warszawie, Warszawa, 10.06.2021 (konferencja zdalna).
 6. Międzynarodowa konferencja pt. "Cyfryzacja. Studia regionalne." Sinotaic, Park Naukowo-Technologiczny, Katowice, 14-15.09.2021 (konferencja zdalna)

 

2022

 1. Konferencja pt. „Logistyka i łańcuchy dostaw we współczesnej gospodarce”, SGGW w Warszawie, Warszawa, 25.04.2022 (konferencja zdalna).
 2. Green Cities 2022 - 5th International Conference , Szczecin, 23-24.05.2022.

 

FUNCTIONS PERFORMED - CURRENTLY

 1. Od 2022 - Administrator profilu na Facebook'u kierunku Logistyka Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej
 2. Od 2022 - Opiekun Laboratorium podstaw automatycznej identyfikacji w łańcuchach dostaw
 3. Od 2022 - Opiekun Laboratorium automatycznego projektowania ruchu wózków widłowych
 4. Od 2021 - Trener edukacyjny systemu Epicor ERP realizowanego według teorii organizacji MRP II
 5. Od 2021 - Opiekun Studenckiego Koła Naukowego "LogPoint".
 6. Od 2020 - Koordynator współpracy Top Young 100.
 7. Od 2019 - Sekretarz Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Opolskiej.
 8. Od 2018 - Koordynator współpracy z Zespołem Szkół w Lublińcu.

 

FUNCTIONS PERFORMED - IN THE PAST

 1. 2020-21. Opiekun lat pierwszych kierunku Logistyka i Inżynieria bezpieczeństwa.
 2. 2020-21. Członek Rady Dydaktycznej kierunku Logistyka Politechniki Opolskiej.
 3. 2020-21. Członek zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem Politechniki Opolskiej
 4. 2018-21. Członek komisji ds. Promocji Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechniki Opolskiej.
 5. 2017-20. Członek komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechniki Opolskiej.

 6. 2017-19. Członek Rady Doktorantów Politechniki Opolskiej.

 7. 2013-15. Przewodniczący Komisji Stypendialnej Wydziału Inżynierii Produkcji I Logistyki.

 8. 2013-14. Członek kolegium Elektorów podczas wyborów rektora Politechniki Opolskiej oraz Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki. 

 9. 2012-15. Przedstawiciel studentów w Radzie Wydziału Inżynierii Produkcji I Logistyki, Politechniki Opolskiej.

 10. 2011-15. Przewodniczący Studenckiej Rady Wydziału Inżynierii Produkcji I Logistyki, Politechniki Opolskiej.

 11. 2010-14. Przedstawiciel studentów Wydziału Inżynierii Produkcji I Logistyki w Parlamencie Studentów Politechniki Opolskiej.

 12. 2010-13. Członek Zarządu Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej ds. Kultury.

 

PARTICIPATION IN SCIENTIFIC NATIONAL AND INTERNATIONAL ORGANISATIONS/INSTITUTIONS

 1. Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
 2. Członek Towarzystwa Przyjaciół Politechniki Opolskiej.
 3. Członek Polskiego Stowarzyszenia Telematyki Transportu.
 4. Członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego.
 5. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

 

RECENT

 1. Sustainability (ISSN 2071-1050) MDPI - 2 prace (2022)
 2. Land (ISSN 2073-445X) MDPI - 1 praca (2021)
 3. International Journal of Management and Economics - 2 prace (2022)
 4. International Business Information Management Association IBIMA - 3 prace (2020-21)

 

OTHER

 1. Administracja systemów Sylabus dla kierunku Logistyka.
 2. Udział w działalności organizacyjnej Katedry Logistyki.
 3. Aktywna współpraca ze szkołami średnimi z województwa Opolskiego.
 4. Promocja Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki podczas Dni Otwartych Zespół Szkół Ekonomicznych im. gen. S. Roweckiego Grota.
 5. Prowadzący zajęcia ze strony PO dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu w ramach projektu "Klasy patronackie" Politechniki Opolskiej i Urzędu Miasta Opole.
 6. Pomoc przy organizacji Tygodnia Logistyki” na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki.
 7. Udział w zespole doradczym Aglomeracji Opole przy zakupie aplikacji do zarządzania kryzysowego.
 8. Udział w jako ekspert w konsultacjach społecznych dot. "Planu mobilności Aglomeracji Opolskiej".
 9. Prelegent konferencji TEDx - wystąpienie pt. "Otwartość i odwaga kluczem do sukcesu".

 

AWARDS

 1. 2021. Nagroda Projakościowa Rektora Politechniki Opolskiej.

 2. 2020. Nagroda indywidualna za inne osiągnięcia Rektora Politechniki Opolskiej.

 3. 2018. Stypendium Prezydenta Miasta Opola dla Najlepszych Doktorantów.
 4. 2016-2019. Stypendium Rektora Politechniki Opolskiej dla Najlepszych Doktorantów.
 5. 2013-2015. Stypendium Rektora Politechniki Opolskiej dla Najlepszych Studentów.